Eksternt utviklingsteam? Se ofte stilte spørsmål

Digni

Informasjonsarbeid for Digni

Digni sørger for bistandsmidler til kristne organisasjoner. Brainify sørger for informasjonsarbeid til Digni.

Det finnes mange små og store misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn, som alle driver utviklingsarbeid i Afrika, Asia eller Sør-Amerika. Mye av dette arbeidet finansierer de selv med støtte fra sponsorer og givere, men de kan også søke omstøtte fra den norske stat via Norad. Men det er mye jobb. Veldig mye jobb.

Og der kommer Digni inn i bildet. Digni sender en felles søknad til Norad på vegne av alle sine 20 medlemsorganisasjoner, og har ansvar for å følge opp og kvalitetssikre bruken av midlene de får. Hvert år mottar de omlag 186 millioner kroner, som blir fordelt på over 100 prosjekter i 40 land.  

Siden begynnelsen av 2019 har vi bistått Digni med forefallende informasjonsarbeid tre dager i uken. Blant annet har vi produsert artikler og annet innhold for nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier. Vi har også bistått i å skrive kronikker og løfte frem aktuelle saker i media. Alt dette er vel og bra - og viktig for å minne publikumet sitt på at man finnes, er aktive og engasjerte.

Samtidig ble det raskt tydelig for oss at Digni trengte en tydeligere retning for kommunikasjonsarbeidet sitt. Derfor inviterte vi hele staben til workshop for å finne ut alt fra «hvem er vi?» og «hva vil vi oppnå?», til «hva motiverer oss?» og «hva sier vi når vi er i familieselskap og onkel spør hva vi jobber med?». (PS: Svaret på det siste spørsmålet er: «Digni sørger for bistandsmidler til kristne organisasjoner».)

De fleste har nok opplevd at slike workshoper er kjempemorsomme og lærerike – men at de alt for ofte ikke følges opp. Det var derfor viktig for oss å utarbeide en kommunikasjonsstrategi basert på dette arbeidet og gi den en lettfattelig form slik at den kan implementeres og benyttes i det daglige arbeidet.

Eksempler på informasjonsarbeidet:

Informasjonsarbeid: Bjørn J. Sørheim-Queseth
Kommunikasjonsstrategi: Johannes Hoff Holmedahl og Bjørn J. Sørheim-Queseth

Se mer på

Følg vårt månedlige nyhetsbrev