TEFT

Bransjerapporten.no for TEFT

Vi har designet og utviklet Bransjerapporten.no, der TEFT belyser tall og statistikk fra arbeidsmarkedet.

Hvert år presenterer TEFT en bransjerapport, som tar pulsen på mediebransjen. Rapporten delerav de viktigste funnene knyttet til lønn for ansatte i byråene og hos annonsørene. Han tar for seg lønnsvekst, likheter og forskjeller mellom fagområdene og miljøene i bransjen.

Se presentasjonen av årets rapport her.

Løsningen er utviklet i Wordpress.

Design og frontend: Johannes Holmedahl
Utvikling: Ruman Mahbubur

Se mer på

https://bransjerapporten.no/
Følg vårt månedlige nyhetsbrev