Redd Barna

Redd Barna - Ikke diskriminering

Utvidelse av Redd Barnas magiske klasserom. Med en helt ny og spennende løsning som brukes i undervisning på norske barneskoler.

De siste årene har det vært tradisjon å utvikle nye klasserom i e-lærings løsningen "Det magiske klasserommet" fra Redd Barna.

I 2020 har vi igjen fått levere et nytt klasserom med temaet "Ikke diskriminering".

Det nye klasserommet følger en lineær tidslinje hvor elevene gjennomfører løpet ved å se filmer, bildeserier, spille spill og gjennomføre quizer eller andre oppgaver. I løpet av læringen samler elevene inn stjerner etter hver fullførte oppgave.

Redd Barna har et stort fokus på universell utforming og med dagens krav til å møte WCAG retningslinjer er løsningen utviklet på nivå AAA for å inkludere alle brukere uansett forutsetninger.

Nettsiden

Store spennende illustrasjoner drar elevene inn i universet og gir en flott dybde hele veien, og sørger for full oppmerksomhet fra samtlige elever. Navigasjonen er lineær og lar brukeren hoppe fra scene til scene ved bruk av piltaster, tidslinjen eller menyen.

For å gjøre løsningen morsom og fengende har vi utviklet to typer spill. Den klassiske memory varianten har vært en fulltreffer og er perfekt for å få elevene til å lære blant annet FNs 17 bærekraftsmål.

Hva er vel mer tidsriktig enn å bruke emojier til å skille mellom følelser? I drag & drop spillet drar elevene riktige emojier over i bildet til høyre og setter sammen et motiv som vises gradvis for hvert riktig valg.

Quiz og feil eller fakta utgjør en stor del av læringsprosessen i dette nye klasserommet, og elevene for live tilbakemelding dersom de svarer rett og galt. Flere av disse oppgavetypene har vi også implementert med suksess i andre prosjekter, som f.eks Stiftelsen organdonasjon sitt e-læringsverktøy og Juvente sitt Opp til meg


Prosjektleder: Kristoffer Westgaard
UI-design: Kristoffer Westgaard og Kristoffer Nilsen (Redd Barna)
Utvikling: Akhtar Uz-Zaman
Illustrasjoner: Tomas Drefvelin

Se mer på

https://diskriminering.reddbarna.no/
Følg vårt månedlige nyhetsbrev